OBJEKTIF


Ruangan ini bagi memberikan satu platform berbentuk forum yang membolehkan ibu bapa dan para guru MRSM Pasir Salak bertukar fikiran dan maklumat demi untuk kebaikan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar. Diharapkan ruangan ini juga dapat memberi perkhidmatan dan kebajikan kepada ibubapa, pelajar serta pihak maktab dalam memenuhi kehendak dan keperluan bersama bagi mentranformasikan MRSM Pasir Salak menjadi lebih cemerlang dan terbilang. In sya Allah...